Skip to main content
Login

Design of Steel Transmission Pole Structures Standards

Purpose:

To develop a standard for the design of steel transmission poles.

Membership

 • J Kelly Bledsoe, P.E.
  Secretary
 • Nick Grossenbach, A.M.ASCE
  Chair
A
 • Dick Aichinger,
  Member
B
 • Gary E. Bowles, P.E., F.SEI
  Member
 • David George Brinker, P.E., M.ASCE
  Member
 • Michael D Brown, P.E., M.ASCE
  Member
C
 • Jerry G Crawford, P.E., M.ASCE
  Member
 • Dana R Crissey, P.E., M.ASCE
  Member
D
 • Kelly Dooley, P.E., M.ASCE
  ASCE Staff Contact
E
 • David Endorf, P.E., M.ASCE
  Member
F
 • Majid RJ Farahani, P.E., M.ASCE
  Member
G
 • Michael R Gall,
  Member
 • Jonathan Phillip Girard, M.ASCE
  Member
 • Jennifer Lynn Goupil, P.E., F.SEI, M.ASCE
  ASCE Staff Contact
 • Lewis Hudson Grant, P.E., M.ASCE
  Member
H
 • James Abdolhamid Hamraie, P.E., M.ASCE
  Member
 • Michael Craig Heikens, P.E., M.ASCE
  Member
 • Henry W Ho, P.E., M.ASCE
  Member
I
 • Magdi F Ishac, Ph.D., P.E., F.ASCE
  Member
K
 • Leon Kempner, Jr, P.E., F.SEI, M.ASCE
  Member
 • Massoud Khavari, P.E.
  Member
 • John Paul Koprucki, P.E., M.ASCE
  Member
 • Robert W. Kruse,
  Member
L
 • Paul M Legrand, II, P.E., M.ASCE
  Member
 • Otto J Lynch, P.E., F.SEI, F.ASCE
  Member
M
 • William L Magee, P.E., M.ASCE
  Member
 • Ajay Kumar Mallik, P.E., M.ASCE
  Member
 • William Bryan Mills, P.E.
  Member
 • Michael R Morel, P.E., M.ASCE
  Member
 • George E. Murray, Jr, P.E., M.ASCE
  Member
N
 • David Nahlen, P.E., M.ASCE
  Member
 • James M Neckel, Aff.M.ASCE
  ASCE Staff Contact
 • Robert Elliott Nickerson, P.E., F.SEI, M.ASCE
  Member
O
 • Wesley James Oliphant, P.E., F.SEI, F.ASCE
  Member
P
 • Michael Paharik, R.Eng
  Member
R
 • Martin L De la Rosa, P.E.
  Member
 • Ronald Eugene Randle, P.E., F.SEI, M.ASCE
  Past-Chair
 • William J Reisdorff, Jr, P.E., M.ASCE
  Member
S
 • Majed Jamal Saleh,
  Member
 • Randall Lynn Samson,
  Member
 • Kenneth Lee Sharpless, P.E., F.SEI, F.ASCE
  Member
 • Stacey Sheffield, P.E., M.ASCE
  Member
 • Richard Morgan Slocum, P.E.
  Member
V
 • Marlon Wood Vogt, P.E., F.SEI, M.ASCE
  Member